Choose Your Language
Home  /  Runāt ar pacientēm

Runāt ar pacientēm

Mēs saprotam, ka daudzām pacientēm būs jautājumi par neinvazīvu pirmsdzemdību testu. Mēs esam uzskaitījuši dažus punktus, ko apsvērt, runājoties ar savām pacientēm par viņām pieejamām skrīninga opcijām.

  1. ISPD (International Society of Prenatal Diagnosis) atzīst, ka NIPT var būt noderīgs kā skrīninga tests sievietēm, kam ir augsts trisomijas 21 risks, ar atbilstošu ģenētisko konsultāciju. Pozitīvs tests jāapstiprina, veicot invazīvu pārbaudi.
  2. NSCG (National Society of Genetic Counselors) atbalsta NIPT kā opciju pacientēm, kuru grūtniecības tiek uzskatītas par tādām, kam ir paaugstināts risks uz konkrētām hromosomu patoloģijām. Pacientēm, kam nav normāli NIPT rezultāti vai kam ir citi faktori, kas norāda uz iespējamu hromosomu patoloģiju, jāsaņem ģenētiska konsultācija un jādod iespēja veikt standarta apstiprinošu diagnosticējošo testu.
  3. Augsts kļūdaini pozitīvo atbilžu koeficients, kas ir saistīts ar parastajiem skrīninga testiem, nozīmē, ka daudzas sievietes, kam nav pozitīvs auglis, veiks invazīvas diagnosticējošas procedūras un pakļaus sevi citādi nevajadzīgam spontānā aborta riskam.

    Kļūdaini pozitīvu atbilžu koeficientu (FPR) salīdzinājums

  4. Pastāv jau daudzas pirmsdzemdību skrīninga opcijas, tomēr, salīdzinot ar neinvazīvu pirmsdzemdību testu (NIPT), parastām skrīninga metodēm ir zema precizitāte un augstāks kļūdaini pozitīvu atbilžu koeficients. Invazīvie diagnosticējošie testi, piemēram, amniocentēze vai horiona bārkstiņu paņemšana (CVS) ir precīzi, bet tiem ir 1-2% spontānā aborta risks.

    Noteikšanas koeficientu salīdzinājums